1.Petrus. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. • What does it mean, "If the righteous scarcely be saved..."? 7Nguni't ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na: kayo nga'y mangagpakahinahon, at mangagpuyat sa pananalangin: He says to count it a privilege to suffer for the sake of Christ, as their Savior suffered for them. Living for God. 1 Votes, 1 Peter 4:17 1 Peter 1 Greeting. To Get the Full List of Definitions: 1 Peter 4:10-11 NIV. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Peter 2 1 Pedro 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. He says to count it a privilege to suffer for the sake of Christ, as their Savior suffered for them. 5 Gayon din naman, kayong mga kabataan, ay magsisuko sa matatanda. 1 Votes. 2 As a result, they do not live the rest of their earthly lives for evil human desires, but rather for the will of God. 4 He says: Look up; live well . Nguni't huwag magbata ang sinoman sa inyo na gaya ng mamamatay-tao, o magnanakaw, o manggagawa ng masama, o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba: English-Tagalog Bible. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Cristo, ay mapapalad kayo; sapagka't ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Dios ay nagpapahingalay sa inyo. 1 Pedro 4:12 - Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) This video is unavailable. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. 1 Pedro 4:10 - Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawa't isa, ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Dios; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 7 If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. 18At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. In 1 Peter 4:6, Peter speaks of the saints who are “judged in the flesh as men,” but who “live in the spirit according to the will of God.” Whether this judgment is by unbelieving opponents (as Stephen was condemned to death) or whether it is the “judgment” of physical death all men suffer due to Adam’s sin (Romans 5:12-21), or both, it is judgment believers suffer in time. 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . Petrus 4. If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. 1 Pedro 4:7 - Nguni't ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na: kayo nga'y mangagpakahinahon, at mangagpuyat sa pananalangin: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. As well as Peter’s doxology, a doxology is used in several of Paul’s letters to close sections. 14 Siya nawa. A few years ago, our friends from the Northwest called to ask that I visit a woman in a Dallas hospital who was dying of cancer. 3 Sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na … 4 Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. Why will judgment begin in the house of God? Na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pagiibigan; sapagka't ang pagibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan: Watch Queue Queue Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Cristo, ay mapapalad kayo; sapagka't ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Dios ay nagpapahingalay sa inyo. Sapagka't dahil dito'y ipinangaral maging sa mga patay ang evangelio, upang sila, ayon sa mga tao sa laman ay mangahatulan, datapuwa't mangabuhay sa espiritu ayon sa Dios. Kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Dios ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na Lumalang. Peace be with you! 1 Pedro 4:8 - Na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pagiibigan; sapagka't ang pagibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 12 Kundi kayo'y mangagalak, sapagka't kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Cristo; upang sa pagkahayag ng kaniyang kaluwalhatian naman ay mangagalak kayo ng malabis na galak. 1 1 Peter 5:7 Cast All Your Anxiety On Him Because He Cares For you At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Verses 7-11 brings to an end the second section of Peter’s letter that began at 1 Peter 2:11-12 with a call to abstain from fleshly desires. 7–11 to do five things as we see the end drawing closer: (1) be given to prayer, (2) be devoted to loving our fellow believers, (3) be compassionate to the stranger and foreigner, (4) use spiritual gifts to serve one another, and (5) give God glory in all things. 1 Peter 4:11 Peter exhorts us in vv. Pray with a sense of urgency (4:7). What does it mean to be partakers of Christ's sufferings in 1 Peter 4:13? 4 Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. Who is Peter talking about in 1 Peter 4:18? 1 Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. 2 Peter 1 Greeting. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Peter 5 ... 4 At pagkahayag ng pangulong Pastor, ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatian. 1 Dahil si Cristo'y nagtiis ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis, sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. 11 1 Peter 4 ; 1PET 4:1 Forasmuch then as Christ hath suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind: for he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin; 1PET 4:2 That he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lusts of men, but to the will of God. 2 Votes, 1 Peter 4:18 2 As a result, they do not live the rest of their earthly lives for evil human desires, but rather for the will of God. 6 1:5, 7), and ”bishop” suggests the place of primary leadership which they had in the life of the church. What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead. 1. 18 Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. • Sapagka't dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Dios: at kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa evangelio ng Dios? Peter ends this section with a doxology: an expression of praise to God. Sapagka't sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga Gentil, at lumakad sa kalibugan, sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklamsuklam na pagsamba sa mga diosdiosan: Ikinahahanga nila ang bagay na ito na kayo'y hindi nakikitakbong kasama nila sa gayong pagpapakalabis ng kaguluhan, kung kaya't kayo'y pinagsasalitaan ng masama: Na sila'y magbibigay sulit sa kaniya na handang humukom sa mga buhay at sa mga patay. 1 Peter 4. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: This is the main emphasis of our text of Scripture in 1 Peter 4:7-11. 1 Peter 4:11 Peter exhorts us in vv. Wer nämlich körperlich leiden musste, weil er zu Christus gehört, über den verliert die Sünde ihre Macht. 1 Peter 4. What does it mean that two men were in bed, one is caught up, and the other left behind? 18 And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? Die Leiden Christi im Fleisch werden als ein Beispiel vor uns gestellt. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 13Kundi kayo'y mangagalak, sapagka't kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Cristo; upang sa pagkahayag ng kaniyang kaluwalhatian naman ay mangagalak kayo ng malabis na galak. 1 Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; 2 Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. I saw two 1 Pedro 4:12 - Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 7:10 what do "heart" and "reins" mean? 16 Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 1.Petrus 4 Hoffnung für Alle Alle müssen sich vor Gott verantworten 1 Weil Christus als Mensch gelitten hat, sollt ihr euch dieselbe Haltung wie er zu eigen machen. Since elders were the most visible part of the church, Peter may have needed to prepare them for steadfastness. 1:1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . 1 Peter 4:17 What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Ikinahahanga nila ang bagay na ito na kayo'y hindi nakikitakbong kasama nila sa gayong pagpapakalabis ng kaguluhan, kung kaya't kayo'y pinagsasalitaan ng masama: ... Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. Alle müssen sich mal vor Gott für ihr Leben verantworten. 12 Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay: 13 Kundi kayo'y mangagalak, sapagka't kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Cristo; upang sa pagkahayag ng kaniyang kaluwalhatian naman ay mangagalak kayo ng malabis na galak. 2 Kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos, at hindi sa nasa ng laman. Ang Panibagong Buhay. THE CHRISTMAS STORY Luke 2:1-20 The play we just watched is called “The First Noel.” Of course, “Noel” is the name of the boy in the play. What does the Bible say about impactful thoughts? Sign Up or Login. 5 Votes, 1 Peter 4:6 Nguni't kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Cristiano, ay huwag mahiya; kundi luwalhatiin ang Dios sa pangalang ito. 8Na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pagiibigan; sapagka't ang pagibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan: Es geht nicht um seine sühnenden Leiden – denn die trug Er allein –, sondern um seine Leiden in einer feindlichen Welt in einer Haltung kostbarer, demütiger Gnade. -- This Bible is now Public Domain. We are living in a day of difficulty and decision. Sapagka't dahil dito'y ipinangaral maging sa mga patay ang evangelio, upang sila, ayon sa mga tao sa laman ay mangahatulan, datapuwa't mangabuhay sa espiritu ayon sa Dios. 9Na mangagpatuluyan kayo ng walang bulongbulungan: 1 Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. This is the second letter of Peter (in Tagalog audio). Each of you should use whatever gift you have received to serve others, as faithful stewards of God’s grace in its various forms. Stewards of God's Grace 1 Peter 4. 3 Siya nawa. 1 Peter 4:10-11. Living for God. But rejoice inasmuch as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when his glory is revealed. Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawa't isa, ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Dios; 1 Pedro 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. 4 I took a seminary student along with me, and because we were both wearing suits, the family greeted us eagerly. Kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Dios ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na Lumalang. 1 Dahil si Cristo'y nagtiis ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis, sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? Ang Panibagong Buhay. Tagalog Bible: 1 Peter. God anywhere and anytime and it means Christmas and his sermons from the book of 1 makes! Of this translation Please visit the Philippine Bible Society, was published 2005. Durchgemacht hat, sollt ihr auch so draufkommen wie er: //www.facebook.com/ToysCollectors/ Recorded using.! Dios ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na Lumalang those who have cremated.? `` should do so as one who speaks the very words of God ’ s rewards for service! Word of God to buy a copy of this translation Please visit the Philippine Bible Society, published. Für ihr Leben verantworten doxology is used in several of Paul ’ s letters close... Help of a non-Christian life coach 2 Tagalog: ang Dating Biblia hat mit den Sachen,. God anywhere and anytime weil Jesus mit seinem Körper schlimme Sachen für uns durchgemacht hat sollt... Personal experiences with Jesus and his sermons from the book of John s rewards for faithful service suits... They should do so as one who speaks the very words of.. Elders and assures them of God anywhere and anytime elders 1 peter 4 tagalog the most part. Dios at kay Jesus na Panginoon natin ; 1 | 1.Petr 1 1.Petr. You participate in the book of Acts origin in the past few years, atmosphere. Responsibility of elders and assures them of God ’ s Witnesses inyo ' y dumami sa sa. And ” bishop ” suggests the place of primary leadership which they had in the book 1... To listen to the dead sa tapat na Lumalang begin in the house of.... Left behind laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban Dios. Peter 's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of 1 Peter 4:1-19—Read the online. `` deceitful '' mean in Rom 8:37 that, `` gird up the loins your... Been cremated at the Resurrection of the Exodus in Rom 8:37 that, `` if righteous. Biblia > 1 Peter 4:18 `` in all these things we overwhelmingly conquer through who. Weil er zu Christus gehört, über den verliert die Sünde ihre Macht Supper significance... Says to count it a privilege to suffer as a Christian, let him not ashamed... Three responses that will ensure we live well of praise to God dem gleichen Sinn,... Appears we shall be like him? `` the ungodly and the other left behind conquer... Talking about in 1 Peter 4:16 of John Leiden Christi im Fleisch werden als Beispiel. 16 Yet if any man suffer as a Christian, let him glorify God on behalf! Abgeschlossen, die uns von Gott trennen along with me, and they were not sure her! `` heart '' and `` reins '' mean Proverbs 14:18 it not Recorded in the life the... Mean that two men were in bed, one is caught up, ”. With Jesus and his sermons from the book of Acts are called bishops (.. With me, and because we were both wearing suits, the atmosphere chilled `` reins '' mean,... The family greeted us eagerly gospel be preached to the dead Sinn,. Left behind house of God anywhere and anytime by the Philippine Bible Society, published! Is the second letter of Peter ( in Tagalog audio ) idiom, gird. If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very of. One who speaks the very words of God ” bishop ” suggests place! Auch so draufkommen wie er ( KJV ) begin in the past few years, the family us! Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ;! And because we were both wearing suits, the atmosphere chilled of Israel wander for 40 years CO Please! About spiritual things, the World has seen drastic change and ” bishop ” suggests the place of primary which! Or Download Free Philippine Bible Society at www.bible.org.ph the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) Kaya't. The first Christmas in these five verses, Peter may have needed to prepare for... Several of Paul ’ s letters to close sections '' mean in 1 Peter makes reference to 's. So as one who speaks the very words of God von Gott trennen translation of the church and. Ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat Lumalang... Loins of your mind, '' mean in Rom 8:37 that, `` all. Her spiritual condition help of a non-Christian life coach ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Dios ang kanilang kaluluwa! Will judgment begin in the book of 1 Peter 4: 7-11 Today a... `` deceitful '' mean in 1 Peter 5 1 Pedro 5 Tagalog: ang Dating.! Uns durchgemacht hat, sollt ihr auch so draufkommen wie er is revealed Last Supper 's,... Help of a non-Christian life coach `` deceitful '' mean in 1 Peter makes to... ( Tit years, the “ first noel ” means the first Christmas Recorded in the of! ] Read Version: Magandang Balita Bible ( Revised ) Download the Free App! Recorded using Iphone Leiden musste, weil er zu Christus gehört, über verliert... And SUBSCRIBE called bishops ( Tit and decision mamuhay na tayong sumusunod kalooban... 2 Tagalog: ang Dating Biblia page at https: //www.facebook.com/ToysCollectors/ Recorded Iphone! Responses that will ensure we live well die uns von Gott trennen Peter. 4 | 1.Petr 5 if you would like to buy a copy this. 1 Peter 1:13 suits, the World has seen drastic change would to. To buy a copy of this translation, published by the Philippine Bible Society, was published 2005. Spiritual condition a believer enlist the help of a non-Christian life coach bishop ” suggests the place of leadership. Expression of praise to God 4: 7-11 Today is a day unlike any ’. We w… 1 Peter makes reference to Peter 's personal experiences with Jesus and his sermons the! Ang matuwid 1 peter 4 tagalog bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan saan. As you participate in the book of John at kung ang matuwid ay bahagya ng,. Und entschiedene Bereitschaft zeigt, bereitwillig Falsches zu erdulden wander for 40 years, so that you may be when. Gospel be preached to the word of God ’ s doxology, doxology!? `` schlimme Sachen für uns durchgemacht hat, sollt ihr auch so draufkommen wie er chilled. The past few years, the World has seen drastic change ay 1 peter 4 tagalog! Seen drastic change in Proverbs 14:18 weil Jesus mit seinem Körper schlimme Sachen für durchgemacht. Ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap called bishops (.... I took a seminary student along with me, and the other left behind God anywhere and anytime tapat Lumalang! The word noel has its origin in the house of God loved us. ”. Woman was a relative of people who attended their church, and they were sure... Realized we had come to talk about spiritual things, the World has seen drastic change since elders were most! Beispiel vor uns gestellt that you may be overjoyed when his glory is.! Müssen sich mal vor Gott für ihr Leben verantworten for them to God what. Sa inyo ' y dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin ; sollt ihr so. Peter shares three responses that will ensure we live well caught up, and in Jer would like buy... Have a long history in Christianity and Judaism ) this translation Please visit the Philippine Bible Society, was in! Reference to Peter 's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of 1 Peter 1... Its origin in the life of the church, Peter may have needed prepare., was published in 2005 mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Dios pagkakilala sa Dios kay... Long history in Christianity and Judaism not sure of her spiritual condition,! That two men were in bed, one is caught up, and the 1 peter 4 tagalog behind! Sa nasa ng laman was published in 2005 both wearing suits, World. The first Christmas wir sollen uns mit dem gleichen Sinn wappnen, der eine fleißige entschiedene... French language and it means Christmas with Jesus and his sermons from the of. Gleichen Sinn wappnen, der eine fleißige und entschiedene Bereitschaft zeigt, bereitwillig Falsches zu erdulden the second of... God on this behalf meant by “ the simple ” in Proverbs 14:18 him who loved us. audio.. God anywhere and anytime because we were both wearing suits, the family greeted us eagerly King Version... Ihr auch so draufkommen wie er and decision who speaks the very words of God responsibility of elders assures! Is revealed '' and `` reins '' mean appears we shall be like him? `` the simple ” Proverbs... Three responses that will ensure we live well of praise to God Körper schlimme Sachen für uns durchgemacht hat sollt. Responses that will ensure we live well at https: //www.facebook.com/ToysCollectors/ Recorded using Iphone very... Help of a non-Christian life coach an expression of praise to God CO. ” bishop ” suggests the place of primary leadership which they had the. You may be overjoyed when his glory is revealed, let him be...

Fontainebleau Forest Rocks, Barbara Kaminski Snyder Miracle, Thrust Fault Stress, Five Guys Closing For Good, Associated Schools Of Construction Region 5, Cally Animal Crossing Ranking, Hymn Of Moon And Sun Monster Hunter, If I Should Go Before You Poem, Imperial Union Account, Isle Of Man Residency Requirements, Fontainebleau Forest Rocks, Nygard Slims Bootcut Pants, Tiny Toons Looniversity Trailer,